Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

montör, elektronisk utrustning

Description

Code

8212.3

Description

Montörer (elektronisk utrustning) ansvarar för montering av elektronisk utrustning och elektroniska system. De monterar ihop elektroniska komponenter och ledningar i enlighet med tekniska ritningar och monteringsritningar. De kan bistå vid kvalitetskontroll och underhåll av utrustning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser