Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

montör, elektronisk utrustning

Description

Code

8212.3

Description

Montörer (elektronisk utrustning) ansvarar för montering av elektronisk utrustning och elektroniska system. De monterar ihop elektroniska komponenter och ledningar i enlighet med tekniska ritningar och monteringsritningar. De kan bistå vid kvalitetskontroll och underhåll av utrustning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser