Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

fordonselektriker

Description

Code

7412.2

Description

Fordonselektriker installerar, reparerar och utför underhåll på elektriska och elektroniska system i motorfordon såsom luftkonditioneringssystem, lampor, radioapparater, värmesystem, batterier, elektriska ledningar och generatorer. De använder utrustning för diagnostik för att kontrollera fordon och upptäcka fel. De utför reparationer med hjälp av handverktyg samt specialiserade elektriska instrument och maskiner.

Alternativ beteckning

verkstadselektriker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser