Skip to main content

Show filters

Hide filters

chef, tillverkningsanläggning

Description

Code

1219.5

Description

Chefer (tillverkningsanläggningar) prognostiserar underhåll av och löpande verksamhetsplanering för byggnader avsedda för tillverkningsändamål. De kontrollerar och hanterar hälsoskydds- och säkerhetsrutiner, övervakar entreprenörernas arbete, planerar och hanterar underhåll av byggnader, brandskydds- och säkerhetsfrågor samt övervakar lokalvården.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: