Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

chef, tillverkningsanläggning

Description

Code

1219.5

Description

Chefer (tillverkningsanläggningar) prognostiserar underhåll av och löpande verksamhetsplanering för byggnader avsedda för tillverkningsändamål. De kontrollerar och hanterar hälsoskydds- och säkerhetsrutiner, övervakar entreprenörernas arbete, planerar och hanterar underhåll av byggnader, brandskydds- och säkerhetsfrågor samt övervakar lokalvården.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser