Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetskontrollant, konsumtionsvaror

Description

Code

7543.7.2

Description

Kvalitetskontrollanter (konsumtionsvaror) utvärderar ihopmonterade delar av konsumtionsvaror och produkter avseende överensstämmelse med specifikationerna och eventuella brister utifrån kundernas krav och gällande organisatoriska strategier. De anger sina resultat och iakttagelser för rapporter. Defekter kan identifieras som sprickor, rispor, slipningsfel eller brister i rörliga delar.

Alternativ beteckning

avsynare, konsumtionsvaror

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: