Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

grafisk formgivare

Description

Code

2166.9

Description

Grafiska formgivare skapar text och bilder för att förmedla idéer. De framställer visuella begrepp för publicering i tryck eller på nätet (t.ex. I reklam, webbplatser och tidskrifter) för hand eller med hjälp av programvara.

Alternativ beteckning

grafisk designer

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: