Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kontorschef

Description

Code

3341.7

Description

Kontorschefer övervakar det administrativa arbete som tjänstemän får i uppdrag i olika typer av organisationer eller föreningar. De utför mikroförvaltning och håller noggrann uppsikt över administrativa processer som till exempel kontroll av brevväxling, utformning av registersystem, översyn och godkännande av krav på förvärv, tilldelning och övervakning av kontorsfunktioner. De rapporterar till chefer inom samma avdelning eller till företagschefer beroende på företagets storlek.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: