Skip to main content

Show filters

Hide filters

trafikassistent

Description

Code

4221.1

Description

Trafikassistenter hjälper järnvägspassagere innan de stiger ombord. De checkar även in passagerare och utför vissa kundservicearbeten såsom bokning av tågbiljetter och hjälp till passagerare vid försenad eller inställd avgång.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: