Skip to main content

Show filters

Hide filters

butikskontrollant

Description

Code

3411.8.1

Description

Butikskontrollanter övervakar butiker för att förhindra och upptäcka stölder. Vid gripande av tjuvar på bar gärning vidtar de nödvändiga rättsliga åtgärder vilket inbegriper att anmäla stölden till polisen.

Alternativ beteckning

butiksspanare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: