Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

värmepumpstekniker

Description

Code

7126.4

Description

Värmepumpsmontörer installerar och utför underhåll på uppvärmningssystem som drivs med gas, el, olja, fasta bränslen eller olika bränsletyper samt ventilationssystem, såväl fristående system som system inbyggda i maskiner och transportutrustning. De följer instruktioner och tekniska ritningar, utför underhåll på system, utför säkerhetskontroller och reparerar system.

Alternativ beteckning

värmepumpstekniker

värmemontör

bergvärmeinstallatör

VVS-installatör

värmeinstallatör

värmepumpsmontör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser