Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

forsknings- och utvecklingschef

Description

Code

1223.2

Description

Forsknings- och utvecklingschefer samordnar prestationer av vetenskapsmän, akademiska forskare, produktutvecklare och marknadsforskare för skapande av nya produkter, förbättring av befintliga produkter eller andra forskningsaktiviteter, inkl. vetenskaplig forskning. De hanterar och planerar forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom en organisation, anger mål och budgetkrav samt förvaltar personalen.

Scope note

Includes people performing academical research work, product development research and business research and development.

Alternativ beteckning

FoU-chef

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser