Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

säkerhetsrådgivare, transport av farligt gods

Description

Code

4323.5

Description

Säkerhetsrådgivare inom transport av farligt gods inspekterar och ger rekommendationer om transport i enlighet med de europeiska bestämmelserna om transport av farligt gods. De kan ge råd om transport av väg-, järnvägs-, sjö- eller flygtransport av farligt gods. Säkerhetsrådgivare inom transport av farligt gods upprättar även säkerhetsrapporter och utreder säkerhetsbrisker. De förser individer med rutiner och instruktioner som ska följas vid lastning, lossning och transport av sådana varor.

Alternativ beteckning

säkerhetsrådgivare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: