Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

antikvarie

Description

Code

2621.3

Description

Antikvarier organiserar och värderar konstverk, byggnader, böcker och möbler. De arbetar inom diverse områden, till exempel skapande och etablering av nya konstsamlingar, bevarande av kulturarvsbyggnader genom tillämpning av restaureringstekniker samt bevarande av skönlitterära verk, filmer och värdefulla föremål.

Scope note

Includes people performing restoration.

Alternativ beteckning

byggnadsantikvarie

stadsantikvarie

länsantikvarie

landsantikvarie

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: