Skip to main content

Show filters

Hide filters

friskvårdskonsult

Description

Code

5142.12

Description

Friskvårdskonsulter hjälper kunder att utveckla och upprätthålla en hälsosam livsstil. De ger råd om viktminskning genom att hitta en balans mellan hälsosam kost och motion. Friskvårdskonsulter sätter upp mål tillsammans med kunderna och följer upp deras framsteg med hjälp av veckovisa möten. 

Alternativ beteckning

viktcoach

viktkonsult

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: