Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maskinvävare, metall

Description

Code

8121.7

Description

Maskinvävare (metall) förbereder och hanterar vävmaskiner för metalltrådsduk av legeringar eller segjärn som kan dras till tråd.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: