Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

montessorilärare

Description

Code

2342.3

Description

Montessorilärare undervisar elever med hjälp av tillvägagångssätt som återspeglar filosofin och principerna inom montessori-pedagogik. De fokuserar på konstruktivistiska lärandemodeller och ”inlärning genom upptäckt”-lärandemodeller, som de använder för att uppmuntra eleverna att lära sig av egna erfarenheter i stället för direkt undervisning och på så sätt ge dem relativt mycket frihet. De följer en särskild läroplan som respekterar elevernas naturliga, fysiska, sociala och psykologiska utveckling. De ger även lektioner till elever med upp till tre års åldersskillnad i ganska stora grupper samt handleder och utvärderar varje elev separat i enlighet med montessori-skolfilosofin.

Scope note

Includes people working in institutions at other education levels.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser