Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inredningsplanerare

Description

Code

3432.1.1

Description

Inredningsplanerare hjälper kunder att planera interiörer för kommersiellt och privat bruk.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: