Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

säkerhetsingenjör, kärnkraft

Description

Code

3111.10

Description

Säkerhetsingenjörer (kärnkraft) agerar som medhjälpare för fysiker och ingenjörer i laboratorier och kraftverk. De övervakar rutiner för att säkra säkerhets- och kvalitetskontroll samt utför underhåll på utrustningen. De hanterar och kontrollerar även radioaktiv utrustning och mäter strålningsnivåer för att garantera säkerhet.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: