Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

fotonikingenjör

Description

Code

2149.12.1

Description

Fotonikingenjörer arbetar med produktion, överföring, omvandling och detektion av ljus. De utför forskning, design, montering, provning och användning av fotoniska komponenter eller system inom flera tillämpningsområden, från optiska meddelanden till medicinsk instrumentering, materialbearbetning eller avkänningsteknik.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser