Skip to main content

Show filters

Hide filters

intervjuare, opinions- och marknadsundersökning

Description

Code

4227.1

Description

Intervjuare för opinions- och marknadsundersökning samlar in information om kunders intryck, synpunkter och preferenser när det gäller kommersiella produkter eller tjänster. De använder intervjutekniker för att erhålla så mycket information som möjligt genom telefonkontakt, personlig kontakt eller med hjälp av virtuella hjälpmedel. De vidarebefordrar denna information till experter för analys.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: