Skip to main content

Show filters

Hide filters

vägmarkerare

Description

Code

9312.1.4

Description

Vägmarkerare applicerar vägmarkeringar för att bidra till säkerhet, ange trafikregler och hjälpa trafikanter att hitta vägen. De använder olika maskiner för att måla linjer och installera andra markeringar, t.ex. reflekterande punkter.

Alternativ beteckning

vägarbetare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: