Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

servicetekniker, uppvärmning och ventilation

Description

Code

7127.1

Description

Servicetekniker på området uppvärmning och ventilation installerar och underhåller industriella uppvärmnings- och kylsystem. De driftsätter ugnar, termostater, kanaler, skorstenar och övrig utrustning som behövs för att säkerställa kontrollerad luftledning och luftbehandling. De utför även reparationer.

Alternativ beteckning

luftkonditionerings- och kylinspektör

luftkonditioneringsinspektör

VVS-värmekaniker

ventilationstekniker

industriell kyltekniker

inspektör för ventilation och luftkonditionering

värmeinstrumentinspektör

VVS-inspektör

värme-, ventilations- och luftkonditioneringsmekaniker

VVS-mekaniker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser