Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tunnelborrmaskinist

Description

Code

8113.8

Description

Tunnelborrmaskinister arbetar med stora tunnelborrmaskiner (s.k. TBM). De reglerar maskinens drift genom att justera vridmomentet för det roterande skärhjulet och skruvtransportören för att maximera tunnelns stabilitet före installation av tunnelringar. De installerar sedan de armerade betongringarna med hjälp av fjärrstyrning.

Alternativ beteckning

fullortsborrmaskinist

fullortsaggregatoperatör

TBM-maskinist

tunneldrivningsmaskinist

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: