Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

återvinningsspecialist

Description

Code

2143.1.3

Description

Återvinningsspecialister forskar om återvinningspolicyer och -lagstiftning samt övervakar deras tillämpning i en organisation för att säkerställa att avfallshantering sker i enlighet med bestämmelser. De utför inspektioner, tillhandahåller återvinningsutrustning och övervakar återvinningsarbetare. De ger även råd till organisationer om hur de kan förbättra sina rutiner för avfallshantering.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: