Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

designer, mikroelektronik

Description

Code

2152.1.6

Description

Designer inom mikroelektronik fokuserar på att utveckla och utforma mikroelektroniska system, från den översta förpackningsnivån ned till den integrerade kretsnivån. Deras kunskaper inbegriper förståelse på systemnivå med kunskap om analoga och digitala kretsar, med integrering av teknikprocesser och en övergripande insikt om grundläggande mikroelektroniska sensorer. De arbetar med andra ingenjörer, specialister på materialvetenskap och forskare för att möjliggöra innovationer och kontinuerlig utveckling av redan existerande apparater.

Scope note

Includes the design of every level of microelectronics systems, from the chip level to the product level. Excludes the design at semiconductor and chip level.

Alternativ beteckning

integrerad krets hårdvaruutvecklare

maskinvara inom mikroelektronik

systemdesigner för mikroelektronik

mikroelektronik kretsingenjör

mikroelektronik kretssystemingenjör

mikroelektronik kretsdesigner

-

systemtekniker för mikroelektronik

mikroelektronik hårdvarudesigner

kiselingenjör

mikroelektronik förpackningsdesigningenjör

konstruktionstekniker för tillverkning av mikroelektronik

mikroelektronik förpackningsdesigner

konstruktör inom mikroelektronik

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser