Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingenjör, gruvplanering

Description

Code

2146.8

Description

Ingenjörer (gruvplanering) projekterar framtida gruvplaner som kan uppnå produktions- och gruvutvecklingsmål med hänsyn till mineraltillgångarnas geologiska egenskaper och struktur. De upprättar produktions- och utvecklingsscheman och övervakar framstegen i jämförelse med dessa.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: