Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

maskinist, energi

Description

Code

3131.3.2

Description

Maskinister (energi) transporterar energi i form av elkraft. De överför elkraft från kraftverk över ett sammanlänkat nät, ett elnät, till eldistributionsstationer.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: