Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

livsmedelsinspektör

Description

Code

3257.3

Description

Livsmedelsinspektörer genomför inspektioner i livsmedelsbehandlingsmiljöer ur ett livsmedelssäkerhetsperspektiv. De ingår i officiella kontrollorgan som kontrollerar livsmedelsprodukter och -processer för att säkerställa efterlevnad av hälso- och säkerhetslagstiftning och andra bestämmelser.

Alternativ beteckning

livsmedelskontrollant

kvalitetsansvarig

livsmedelsinspektörer

inspektör för livsmedel

livsmedelssäkerhetschef

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser