Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

arbetsledare, metallproduktion

Description

Code

3122.4.10

Description

Arbetsledare (metallproduktion) övervakar den dagliga arbetsprocessen och verksamheten i metallproduktionsfabriker. De övervakar personalen, upprättar arbetsscheman, ser till att arbetsmiljön är säker och fungerar vid behov som den första, mest tillgängliga representanten av ledningen för arbetstagarna.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser