Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingenjör, kraftelektronik

Description

Code

2152.1.12

Description

Ingenjörer inom kraftelektronik utformar och testar kretsar som används i kraftelektroniksystem. De hittar lösningar på kända brister i mekaniska konstruktioner och samarbetar med andra ingenjörer för att utföra tvärfunktionella uppgifter i samband med konstruktionsprovningen.

Alternativ beteckning

expert inom kraftelektronik

utvecklingsingenjör, kraftelektronik

testtekniker för kraftelektronik

specialist på kraftelektronik

kraftelektronikdesigner

konsult inom kraftelektronik

tekniker för kraftelektronik

ingenjör för kraftelektronik

kraftelektronik designingenjör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser