Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

provare

Description

Code

2146.1

Description

Provare provar och analyserar av ädelmetaller såsom silver och guld med hjälp av kemiska och fysiska tekniker för att fastställa värdet av och egenskaperna hos komponenter. De separerar även ädla metaller eller andra beståndsdelar från andra material.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: