Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

chef för information och kunskap för IKT

Description

Code

1330.1.1

Description

Chefer för information och kunskap för IKT bidrar till att definiera den organisatoriska informationsstrategin och tillämpar policyer om skapande, redigering, lagring och distribution av information och kunskaper. De förvaltar underhåll och utveckling av strukturerad och ostrukturerad information. De skapar digitala strukturer för att möjliggöra utnyttjande och optimering av information och kunskaper, hanterar dataanalys och möjliggör affärsunderrättelser.

Alternativ beteckning

IKT-informationsansvarig

IKT-kunskapsansvarig

IKT-kunskapschef

ansvarig för information och kunskap i IT

IKT-informationschef

chef för information och kunskap i IT

chefer för information och kunskap för IKT

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: