Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

informationsingenjör

Description

Code

2529.9

Description

Informationsingenjörer integrerar strukturerad kunskap i datasystem (kunskapsbaser) för att lösa komplexa problem som normalt kräver mänsklig expertis eller artificiell intelligens. De ansvarar även för att samla in eller utvinna kunskap från informationskällor, upprätthålla den och göra den tillgänglig för organisationen eller användarna. För att uppnå detta är de medvetna om informations- och underhållstekniker (regler, ramar, semantiska nät, ontologier) och använder tekniker och verktyg för kunskapshämtning. De kan utforma och bygga upp expertsystem eller artificiella intelligenssystem som använder sig av denna kunskap.

Scope note

Excludes people performing programming and coding activities.

Alternativ beteckning

dataingenjör

informationsspecialist

ingenjör för länkade data

ingenjör för semantisk teknik

kunskapsingenjör

specialiserad inom kunskap

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser