Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vårdbiträde

Description

Code

3412.4.9

Description

Vårdbiträden följer en fastställd plan för att sköta den dagliga vården av kunder. De skapar en klientinriktad miljö i de vårdhem där de arbetar. De tar hand om kundernas fysiska och psykiska välbefinnande genom att tillhandahålla social omsorg på vårdboendena.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser