Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

flygtekniker

Description

Code

3153.1

Description

Flygtekniker genomför inspektioner, justeringar och mindre reparationer före och efter flygningar för att säkerställa luftfartygets säkra och korrekta funktion. De inspekterar luftfartyg före avgång för att upptäcka eventuella funktionsfel såsom oljeläckage eller elektriska eller hydrauliska problem. De kontrollerar passagerar- och lastfördelningen och bränslemängden för att säkerställa efterlevnad av vikt- och balansspecifikationerna.

Alternativ beteckning

flygteknisk underhållspersonal

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: