Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

utvärderingsansvarig

Description

Code

2422.10

Description

Utvärderingsansvariga ansvarar för att utarbeta, utforma, genomföra och följa upp övervaknings- och utvärderingsverksamheten i samband med projekt, program, politik, strategier, institutioner eller processer längs med den relevanta programplaneringscykeln. De utvecklar de metoder och instrument för övervakning, inspektion och utvärdering som behövs för att samla in och analysera uppgifter och rapporterar om resultat genom att tillämpa strukturerade ramar, teorier, strategier och metoder för övervakning ochtvärderingsansvariga underbygger beslutsfattande genom rapportering, lärresultat eller lärande samt kunskapsförvaltning. De kan också delta i kapacitetsutvecklingsverksamhet genom att tillhandahålla utbildning och stöd till kapacitetsuppbyggnad inom sina organisationer eller för kunder och partner.

Alternativ beteckning

-

ekonomisk konsekvensbedömare

forsknings- och utvärderingsansvarig

konsekvensbedömningschef

M&E officer

MEIL-officer

MEL-officer

MEL-projektansvarig

social konsekvensanalysanalytiker

specialist på sociala konsekvensbedömningar

utvärderare

utvärderingsansvarig

övervakare, utvärdering, effekt och lärande officer

övervaknings-, utvärderings- och inlärningsansvarig

övervaknings- och rapporteringsanalytiker

övervaknings- och utvärderingsspecialist

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser