Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

paleontolog

Description

Code

2114.1.9

Description

Paleontologer forskar och analyserar livsformer som fanns på planeten Jorden under förhistoriska tider. De strävar efter att definiera utvecklingen och samspelet med olika geologiska områden av alla typer av organismer, pollen och sporer, ryggradslösa djur och ryggradsdjur, människor, spår (såsom fotavtryck) samt ekologi och klimat.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser