Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

valstrateg

Description

Code

2432.2

Description

Valstrateger leder politiska kandidatkampanjer och övervakar valförrättningarna för att säkerställa att valen sker korrekt. De utarbetar strategier för att stödja kandidater och övertyga allmänheten att rösta på den kandidat som de företräder. De arbetar med undersökning för att mäta vilken image och vilka idéer som skulle vara mest fördelaktiga för kandidaten att presentera för allmänheten för att få så många röster som möjligt.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: