Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

verktygsslipare

Description

Code

7224.2

Description

Verktygsslipare utför precisionsslipning av metallföremål och metallverktyg. De skär, vässar eller jämnar ut metallytor med hjälp av lämpliga verktyg och instrument. Verktygsslipare följer verktygsinstruktioner och säkerställer att det bearbetade arbetsstycket uppfyller de angivna specifikationerna.

Alternativ beteckning

verktygslipare

verktygsskärpare

verktygsvårdare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: