Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontrollant, motorer, rullande materiel

Description

Code

3115.1.19

Description

Kontrollanter av motorer för rullande materiel besiktigar diesel- och elmotorer för lokomotiv för att säkerställa överensstämmelse med standarder och bestämmelser. De genomför rutinmässiga besiktningar, besiktningar efter renovering samt besiktningar före och efter olyckor. De tillhandahåller dokumentation för reparationsverksamhet och tekniskt stöd till underhålls- och reparationscentraler. De granskar administrativa data, analyserar driftsprestanda för motorer och rapporterar om sina resultat.

Scope note

Excludes rolling stock inspector. Includes people performing inspections on engines only.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: