Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kostnadsanalytiker

Description

Code

2411.1.5

Description

Kostnadsanalytiker förbereder regelbundna kostnader, budgetanalyser och rapporter för att bidra till den övergripande kostnadsplaneringen och prognosverksamheten i ett företag. De ser över och förenar viktiga balansräkningar och identifierar nya möjligheter till kostnadsbesparing.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: