Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

mineralog

Description

Code

2114.3

Description

Mineraloger studerar jordens sammansättning, struktur och andra fysiska aspekter. De analyserar olika mineraler och använder vetenskaplig utrustning för att fastställa mineralers struktur och egenskaper. Deras arbete är främst inriktat på klassificering och identifiering av mineraler genom att ta prover och utföra ytterligare provningar, analyser och undersökningar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser