Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

chef, vadhållning

Description

Code

1431.2.2

Description

Chefer (vadhållning) organiserar och samordnar en vadhållningsverksamhet. De övervakar den dagliga verksamheten och underlättar kommunikationen mellan personal och kunder. De utför kassaarbete, utbildar personal och strävar efter att öka verksamhetens lönsamhet. De ansvarar för all vadhållningsverksamhet och ser till att tillämpliga regler och bestämmelser följs.

Alternativ beteckning

chef, vadslagning

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: