Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

motorman, fartyg

Description

Code

7233.10

Description

Motormän ansvarar för fartygets motorer och mekaniska delar samt byter ut defekta enheter och delar. De kommunicerar med andra besättningsmedlemmar på operativ nivå. Motormän utför underhåll och reparation av motorer och andra maskiner ombord på fartyg, till exempel värmepannor, generatorer och elektrisk utrustning.

Alternativ beteckning

befaren maskinpersonal

fartygselektriker

fartygsreparatör

vaktgående maskinpersonal

fartygseltekniker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser