Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

brandman

Description

Code

5411.1

Description

Brandmän ansvarar för nödåtgärder vid utbrott av brand eller andra farliga situationer. De övervakar evakuering av de hotade lokalerna och ser till att offren räddas och omhändertas av lämplig personal. När offren är evakuerade från lokalerna säkrar de att branden släcks i enlighet med hälso- och säkerhetsföreskrifterna. De ordnar även sanering av områden och bedömer skadan.

Alternativ beteckning

frivillig brandman

heltidsbrandman

räddningsman i beredskap

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser