Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

motormontör, fartyg

Description

Code

8211.7

Description

Motormontörer (fartyg) bygger och installerar monteringsfärdiga delar för att bygga upp motorer för alla typer av fartyg, t.ex. elmotorer, kärnreaktorer, gasturbinmotorer, utombordsmotorer, tvåtaktsmotorer, fyrtaktsmotorer och i vissa fall marina ångmaskiner. De ser över specifikationer och tekniska ritningar för att fastställa material och monteringsanvisningar. De besiktigar och testar motorer samt avvisar komponenter med funktionsfel.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser