Skip to main content

Show filters

Hide filters

avloppstekniker, slamsugning

Description

Code

7126.9

Description

Avloppstekniker (slamsugning) rengör och utför underhåll på septiksystem. De åtgärdar skador och fel, säkrar rengöring och underhåll av tankarna samt använder rengörings- och underhållsutrustning i enlighet med säkerhetsföreskrifterna.

Alternativ beteckning

slamsugningstekniker

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: