Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kundansvarig för IKT

Description

Code

2434.1

Description

Kundansvariga för IKT utvecklar affärsförbindelser med kunder för att främja försäljning av maskinvara, programvara, telekommunikation eller IKT-tjänster. De identifierar även möjligheter samt hanterar inköp och leverans av produkter till kunder. De uppnår försäljningsmål och upprätthåller lönsamheten.

Alternativ beteckning

kundansvariga för IKT

IKT-kundchef

kundchef för IKT

IT-storkundsansvarig

IKT-kundansvarig

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: