Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

fartygsplåtslagare

Description

Code

7214.2

Description

Fartygsplåtslagare bygger och reparerar mindre fartyg, från fritidsbåtar till örlogsfartyg. De utarbetar preliminära skisser och skapar mallar. De använder handverktyg och elektriska verktyg för att bygga mindre båtar eller utövar tillsyn över team av skeppsbyggare. De bygger även vaggor och slipar för byggande, transport, sjösättning och torrsättning av fartyg. Beroende på fartyg kan de arbeta med olika material såsom metall, trä, glasfiber, aluminium osv.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser