Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kontrollant, tillverkning av fordonsmotorer

Description

Code

3115.1.12

Description

Kontrollanter på området tillverkning av fordonsmotorer besiktigar diesel-, gas-, bensin- och elmotorer som används i bilar, bussar, lastbilar osv. på monteringsanläggningar, till exempel fabriker och mekaniska verkstäder, för att säkra efterlevnad av säkerhetskrav och -bestämmelser. De genomför rutinmässiga besiktningar, besiktningar efter renovering samt besiktningar före och efter olyckor. De tillhandahåller dokumentation för reparationsverksamhet och tekniskt stöd till underhålls och reparationscentraler. De granskar administrativa data, analyserar driftsprestanda för motorer och rapporterar om sina resultat.

Scope note

Excludes motor vehicle engine tester.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: