Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arkitekt

Description

Code

2161.1

Description

Arkitekter undersöker, projekterar och övervakar uppförande och utveckling av byggnader, stadsområden, infrastrukturprojekt och sociala områden. De projekterar i enlighet med de omgivningar och bestämmelser som är aktuella i vissa geografiska områden, med hänsyn till faktorer såsom funktion, estetik, kostnader samt folkhälsa och säkerhet. De är medvetna om sociala förhållanden och miljöfaktorer, bl.a. förhållandet mellan människor och byggnader, byggnader och miljö. De deltar i sektorsövergripande projekt som syftar till att utveckla den sociala strukturen i ett geografiskt område och främja sociala urbaniseringsprojekt. 

Rättslig aspekt

Detta yrke omfattas av direktiv 2005/36/EG (och dess ändringar) om erkännande av yrkeskvalifikationer. Mer information om fri rörlighet för yrkesverksamma. För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations

färdigheter / kompetenser